ثبت شکایات و انتقادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت ثبت شکایات و انتقادات خود می توانید از طریق زیر اقدام فرماید :

مراجعه حضوری به آدرس اصفهان - خیابان پروین - خیابان دهخدا - پلاک 234 - آروین کالا

تماس با شما 09137913898

 و یا ارسال ایمیل به Mohammadi3898@gmail .com