خانه اخبار
راهنمای خرید تشک

راهنمای خرید تشک

چند وقت پیش برای تخت خوابتان تشک خریدید؟ به ۱۰ سال می‌رسد؟ ۱۰ سال یعنی ۳۶۵۰ شب! ما در طول شب ۴۰ مرتبه تکان می‌خوریم و در طول ۱۰ سال، ۱۵۰ هزار مرتبه روی بالش و تشکمان جابه‌جا می‌شویم. این حرکات فیزیکی سبب سایش و فرسودگی تشکمان می‌شوند. پس از ۱۰ سال، ۲۵ درصد از کیفیت بهترین نوع تشک‌ها و عالی‌ترین مارک

تفاوت تخت باکس با تخت خواب

تفاوت تخت باکس با تخت خواب

باکس در واقع نوعی تخت است یا می توان گفت توعی تخت است که دارای طرحی ساده و شیکی میباشد باکسها انواع مختلفی دارند که اسکلت چوبی ویافلزی دارند که با روکش پارچه ای (ژاکارد/چرم ویامخمل)پ وشیده شده اند که ظاهر آنها را بسیار جذاب می نماید و در نهایت باکسهای جک دار که بسیار پرکاربرد است بدین خاطر که شما

حوله وباکتریها

حوله وباکتریها

عوامل بیماری زایی که از راه حوله می توانند به افراد منتقل شوند عبارتند از: ۱ حوله ها و قارچ ها قارچ ها که شایع ترین آنها عبارت است از تیناورسیکالر و قارچ تریکوفیتونا که باعث ایجاد بیماری های قارچی پوستی می شوند. ۲ حوله ها و انگل ها